MAG-INGAT SA MGA PEKENG AHENTE

Mga minamahal naming tagatangkilik ng CDO products, nais naming ipaalam na mayroong mga nagpapanggap na ahente o distributor ng CDO Foodsphere Inc. at nag-aalok ng mga business packages para kayo ay maging CDO dealer kapalit ng malaking halaga.  Pinapaalalahanan namin ang lahat na makipag transact lamang sa mga authorized CDO representatives.

Kung mayroong mga katanungan ukol sa pag tinda ng CDO products, maaaring kausapin ang nakatalagang CDO sales agent sa inyong lugar o tumawag lamang sa aming Customer Care Hotline (02) 8294 1000  o mag-email sa customercare@cdo.com.ph.

Maraming salamat sa walang sawang suporta at pag tangkilik sa ating mga CDO products!