Upgrade your Meals with CDO Chinese-Style Luncheon Meat! Siguradong magugustuhan mo at ng iyong pamilya ang sarap at meaty linamnam ng CDO Chinese-Style Luncheon Meat. You can serve this in a number of ways – partner sa rice, partner sa bread, pansahog sa iba’t ibang dishes, or even eat it as is!

CDO Chinese-Style Luncheon Meat

CDO Chinese Style Luncheon Meat is a meaty and flavorful luncheon meat delightfully seasoned with unique blend of spices.

SKU VARIANTS

PACKING SIZE

CDO Chinese-Style Luncheon Meat

150g

165g

350g